مي خواهم …

اگر مشكلي پيسش نياد به خودم قول دادم كه هر شب لااقل يك متن كوتاه اينجا بنويسم و …

البته يادم رفته بود كه فردا شب قراره بريم مهماني و نمي توانم برسم چيزي بنويسم!

شنبه ! شنبه هم قراره برويم باغ! اگربرگرديم حتما خواهم نوشت!!!!!

عجب قولي اول كار دادم …

successful

دیدگاه ها بسته است .