سرزمین انسان سیاره ی بی تجربگی است

از کودکي بيرون مي آييم، بي آنکه بدانيم جواني چيست،

ازدواج مي کنيم، بي آنکه بدانيم متاهل بودن چيست،

و حتي زماني که قدم به دوره پيري مي گذاريم، نمي دانيم به کجا مي رويم.

سالخوردگان، کودکان معصوم کهنسالي خويش اند. از اين جهت، سرزمين انسان سياره ي بي تجربگي است.

– ميلان کوندرا

koodake faghire keshvaram

دیدگاه ها بسته است .